ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลเสาลักษณ์

โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 - 3 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านการเคหะ สุราษฎร์ธานี โดยยึดแนวการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ และลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่ (มอนเตสซอรีคืออะไรคลิกที่นี่)

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 - 30 มีนาคม 2560หรือจนกว่าจะเต็ม มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2560 สามารถขอระเบียบการได้ที่โรงเรียน หรือดาวโหลดที่นี่ (.pdf) โทรศัพท์ 077-286234

สามารถดูภาพกิจกรรมของนักเรียนได้ในเมนู "ภาพกิจกรรม" หรือใน "เฟสบุ๊ค" ทางโรงเรียนได้ถ่ายภาพนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน สามารถดูภาพได้ที่เมนู "ภาพกิจกรรม" ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่ หรือดูภาพอัพเดจใหม่ๆในเฟสบุ๊ค เฟสบุ๊คคลิกที่นี่